ارتباط باما

021-88760926


سفارش محصول | دانلود

شهربازی و تفریگاه ها


سرویس خود را از دیگز رقبا متمایز نمایید

راهکارها
شهربازی و تفریگاه ها

شهربازی و تفریگاه ها

سرویس خود را از دیگز رقبا متمایز نمایید
.

 • Restaurant
 • Cafe

راهکارها

 •  

  فراخوان گارسون و مسئول زمین

  guest pager system
  • مشتری جهت سفارش از بوفه پیجر را فشار میدهند
  • مسئول زمین یا بوفه متوجه شده و مراجعه می کند
 • Wireless Calling System
 •  

  پیجر نوبت دهی

  Wireless Calling System
  • افرادی که منتظر نوبتشان هستند پیجر می گیرند
  • نوبشان که شود پیج می گردند
 • Wireless Guest Paging System
 •  

  احضار نگهبان و پرسنل

  • مدیریت و پذیرش نگهبان و پرسنل را پیج میکند
  • نگهبان توسط ساعت متوجه بخش می گردد
 • Wireless Staff Paging System

 

 • inquiry

  سفارش محصول

  جهت مشاوره با ما تماس بگیرید

 • sales@syscallglobal.com

  ایمیل

 • +82-2-352-8677~8

  تلفن

  021-88760926